ÇÖZÜMLER A) HEIM-48 DİJİTAL İNPUT MODÜLLERİ ÇÖZÜMÜ

A) HEIM-48 DİJİTAL İNPUT MODÜLLERİ ÇÖZÜMÜ

HEIM-48 Input modülünde toplanan alarm sinyalleri HEEP-3000 Olay Kaydedici ile zaman damgalı olarak işlendikten sonra, sinyal kablolarının kumanda panolarına çekilmesine gerek kalmadan, ortalama 1000 metre kablo uzaklığında bulanan DX Alarm İndikatörü’ne  2 telli haberleşme kablosu üzerinden iletilir. Bu sayede kolay ve ekonomik çözümler sunar.

Telepro - Input Modülleriyle yapılan çözüm Şekil1-Input Modülleriyle yapılan çözüm - 1024 kanal

Sahadaki her sinyalin durumunun gösterge panelinde gösterilmesi talep edilmediği ancak kayıtlarının tutulması gerektiği durumlarda bu çözüm uygulanmaktadır. Prensip itibari ile HEIM-48 Input modülü ile sahadaki tüm sinyaller toplanıp HEEP-3000 vasıtasıyla kayıt altına alınır. Operatör yansıtmak istediği sinyalleri, HEEP-3000 konfigürasyon yazılımı (ISPSİM™) ile HEIM-48 ve DX alarm indikatörleri arasında uygun kanal atamaları yaparak DX indikatöre yansıtabilir.

Aşağıda örnek bir bağlantı şeması görülmektedir.

Telepro - Input Modülleriyle yapılan çözüm genel mimarisi Şekil2 - Input Modülleriyle yapılan çözüm genel mimarisi