DESTEK AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

Olay Kaydedici Sistem Ve Scada Sistemlerinin Kiyaslanmasi

Giderek artan bir taleple karşı karşıya olan enerji sektörünün, bu talepleri karşılamak için uygun bir alt yapıya sahip olması gerekmekted...

MAKALE DETAYI
Modern Enerji Yönetim Organizasyonlarında Koruma Sistemleri

Özet Bu çalışmada modern enerji yönetim organizasyonlarında koruma modellerinin önemi ve yapısal özellikleri üzerinde durulmu...

MAKALE DETAYI
Koruma Sistemlerinde Olay Kaydediciler

Mustafa İŞBECEREN1 Nevzat ONAT2 1Telepro Enerji ve Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., 34785, Ataşehir, İstanbul 2Marmara Üniversitesi, Tek...

MAKALE DETAYI