KURUMSAL İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimiz kapsamında;

Atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak

Oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek, hem çalışanlarımıza hem de risklerimizden etkilenmesi muhtemel diğer kişilere sağlıklı ve güvenli bir ortamı sağlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz ile yürürlükteki mevzuatları gözetmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz içerisine tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, bilgilendirmek,

Zaman içerisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, politikamızın gerekli esnek yapıya ulaşması ve kurumsal bazda katma değer sağlaması amacıyla sürekli iyileştirmek firmamızın İSG ve Çevre Politikasıdır.